Rodzina von Moltke

Historia zespołu pałacowo-folwarcznego w Krzyżowej łączy się z historią Fundacji „Krzyżowa” od czasów, gdy stał się on własnością pruskiej, arystokratycznej rodziny von Moltke. Jej pierwszym przedstawicielem, który zakupił majątek w 1867 r., był feldmarszałek Helmuth Karl Bernhard von Moltke. To za jego życia bądź z jego inicjatywy wiele miejsc w Krzyżowej, zwłaszcza pałac, Aleja Dębowa i Wzgórze Cmentarne, zaczęły nabierać kształtu pod jakim znamy je do dzisiaj.

Rodzina von Moltke była też zaangażowana w działalność Kręgu z Krzyżowej, o którego dziedzictwo troszczy się nasza fundacja, a także w samo powstanie Fundacji „Krzyżowa”. Członkami tego rodu było wiele interesujących postaci, w tym kobiety, jak na przykład Freya czy Dorothy von Moltke, ich życiorysy przybliża Adelajda Lebioda.