Pałac w Krzyżowej

Przestrzenie pałacu w Krzyżowej dziś wykorzystywane są głównie jako sale warsztatowe. Odbywają się tutaj przede wszystkim szkolenia, zajęcia z młodzieżą, czy oficjalne spotkania – różnego rodzaju projekty organizowane przez Fundację „Krzyżowa”. Pod względem architektonicznym pałac nie przedstawia wielkiej wartości zabytkowej, jednak jest chlubnym przykładem uratowania tak zwanego „niechcianego dziedzictwa” na Dolnym Śląsku. Tym mianem określa się niemiecką, głównie arystokratyczną architekturę, która po zmianie granic w 1945 r. znalazła się na terenie socjalistycznej Polski i zaczęła uchodzić za „wrogą” pod względem narodowościowym i klasowym.

Dzięki powstaniu Fundacji „Krzyżowa”, pałac, który po II wojnie światowej zaczął popadać niemal w kompletną ruinę, udało się odbudować i przywrócić mu prawie taki sam wygląd, jaki miał przed wojną. Po jego wnętrzach – przestrzennych holach, reprezentacyjnej klatce schodowej, sali balowej i dzisiejszych salach warsztatowych – oprowadza Adelajda Lebioda.