Wystawa „Odrzucając kłamstwo”

Wystawa „Odrzucając kłamstwo” jest drugą, obok wystawy plenerowej „Odwaga i pojednanie”, stałą ekspozycją, którą oglądać można w Krzyżowej przez cały rok. Znajduje się w pałacu, obok sali balowej. Jest poświęcona opozycji antytotalitarnej w XX wieku.

Wystawa koncentruje się na ukazaniu portretów ludzi z różnych krajów, w różny sposób sprzeciwiających się reżimom totalitarnym. Są wśród nich członkowie niemieckiego Kręgu z Krzyżowej i polskiej Solidarności, opozycjoniści z Czechosłowacji czy NRD – osoby o różnych życiorysach i różnych doświadczeniach. Ich wszystkich łączą jednak wspólne poglądy – przekonanie o prawie jednostki do wolności oraz zaangażowanie w obronę praw człowieka. Te postacie oraz historię powstania wystawy i jej główne założenia przedstawia Anna Kudarewska.