Krąg z Krzyżowej

Ostatni przedwojenni właściciele majątku w Krzyżowej - Freya i Helmuth James von Moltke w czasie II wojny światowej zaangażowani byli w działalność antyhitlerowską. Skupili wokół siebie ludzi, którzy myśleli podobnie do nich i którzy w konspiracji układali plany stworzenia nowych, powojennych Niemiec i nowych relacji w Europie, tak by nie dopuścić już nigdy więcej do tak straszliwej wojny. Grupa tych ludzi została nazwana Kręgiem z Krzyżowej, ponieważ w Domu na Wzgórzu w Krzyżowej odbyły się jej trzy spotkania.

Dziś zadaniem Fundacji „Krzyżowa” jest troska o pamięć o członkach Kręgu z Krzyżowej. Historia wielu z nich była tragiczna, ale jedocześnie stanowiła świadectwo odwagi oraz bezkompromisowej walki o ogólnoludzkie wartości, a także szacunku dla ludzi o innych poglądach. Staramy się o to, aby Krąg z Krzyżowej był inspiracją dla młodych ludzi, do życia zgodnego z własnymi wartościami i do rozwiazywania konfliktów na drodze dialogu, nie przemocy. Kręgowi z Krzyżowej poświęcona jest sala pamięci znajdująca się w Domu na Wzgórzu, zaprasza do niej Tomasz Skonieczny.